Punt uitzendbureau

Antidiscriminatiebeleid Punt uitzendbureau

Wij van Punt uitzendbureau zijn er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Het is onze missie om mensen te helpen aan werk dat het beste bij hen past en tegelijkertijd onze opdrachtgevers te voorzien van de beste medewerkers.

Doel

Wij vinden het belangrijk voor elke medewerker duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat ons standpunt is van Punt uitzendbureau ten opzichte van discriminatie
 2. Handelen door de medewerkers
 1. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
 2. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding
 1. Verantwoordelijkheden van de werkgever.

 

Standpunt van Punt uitzendbureau

 1. Ons bedrijf wijst iedere vorm van discriminatie af. Het onderwerp, discriminatie, is bij Punt uitzendbureau laagdrempelig en bespreekbaar.
 2. Medewerkers moeten zich ten alle tijden gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminerende verzoeken en op te komen tegen discriminatie.
 3. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gedaan indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

 

Handelen door de medewerkers

 1. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminerend karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

 

 1. Als de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij Punt uitzendbureau, wij ondernemen verdere stappen indien nodig.
 2. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij de vestigingsmanager van Punt uitzendbureau. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie van Punt uitzendbureau.

 

Verantwoordelijkheden van werkgever

Punt uitzendbureau is verantwoordelijk voor:

 1. Het creëren van een veilig werkplek waar men elkaar met respect behandelt, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook te voorkomen en aangepakt wordt.
 2. De kenbaarheid van ons antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:
 • geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid.
 • goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen.
 • voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminerend verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.

Dit wordt uitgevoerd door informatie hierover te verstrekken en herkenbaar te maken en te bespreken wanneer een situatie zich aandient.

Bovenstaand zijn agendapunten van het maandelijkse managementoverleg en een agendapunt van het werkoverleg in ons bedrijf.